Close

APAC Inspecties

APAC Inspecties

Voor, tijdens en na de toepassing vinden er onafhankelijke technische inspecties plaats.

Voorbeelden van technische inspecties:

ISO: Voorbereiding van stalen ondergrond voor toepassing van de verf en gerelateerde producten:

  1. RUWHEID VAN HET OPPERVLAK (Vergelijkende en elektronische meting)

ISO: Testen om de reinheid van het oppervlak te bepalen:

  1. GECONCENTREERDE ZOUTOPLOSSING (Geleidbaarheidsmeting)
  2. RELATIEVE VOCHTIGHEID & DAUWPUNT (Dauwpuntmeter)
  3. STOFTEST (Stoftestkit met kleefband)

ISO: Verf en vernis – Corrosiebescherming van stalen structuren dankzij beschermende verfsystemen:

  1. DROGE LAAGDIKTE (Laagdiktemeter)
  2. GAATJES & POROSITEIT (Holiday Test)
  3. ADHESIE (Trekproef)

Visuele inspectie:

1. Ruwheid van het oppervlak

Test: Vergelijkende en elektronische meting

Uitlezing: Visuele en elektronische vergelijking van de ruwheid van het oppervlak

ISO: ISO 8503-1 (Kenmerken van de ruwheid van het oppervlak van gestraald stalen ondergrond)

Oppervlaktevergelijkers worden gebruikt om pas gestraalde profielen te vergelijken met voorgedefinieerde profielen. Standaardvergelijkers zijn beschikbaar als grit, shot of zand. Oppervlaktevergelijkers voorzien vier gradaties van referentieprofielen. De profielen worden vastgesteld in microns. Het gat in het midden van sommige vergelijkers laat toe om duidelijk visueel te vergelijken met de referentieprofielen. Elektronische meettoestellen worden ook gebruikt. 

Surface_roughness_1
Surface_roughness_2
Surface_roughness_3
Surface_roughness_4

2. Geconcentreerde zoutoplossing

Test: Geleidbaarheidstest

Uitlezing: Chlorideconcentratie (vo)

ISO: ISO 8502-6 (Extractie van oplosbare verontreinigingen voor analyse – de Bresle methode)
        ISO 8502-9 (Veldmethode voor de conductometrische bepaling van wateroplosbare zouten)

Het is van groot belang dat het niveau van verontreinigende stoffen op een oppervlak gemeten is vóór de toepassing van de coating. Als de coating aangebracht wordt op een verontreinigd oppervlak dat niet grondig is voorbereid, kan dit mislukken en leiden tot een kostelijke hercoating en hoge onderhoudskosten. Een draagbare meter meet de geleidbaarheid van één enkele druppel genomen van een sample van een testpatch. De geleidbaarheid wordt automatisch omgezet om de volumedichtheid van de zouten aan te tonen.

soluble-salt-1
soluble-salt-01
soluble-salt-02
soluble-salt-03

3. Relatieve vochtigheid & dauwpunt

Test: Dauwpuntmeter

Uitlezing: Klimatologische parameters

ISO: ISO 8502-4 (Richtlijnen voor de schatting van de kans op condensatie voorafgaand aan het aanbrengen van de verf)

Een dauwpuntmeter meet klimatologische parameters en legt ze vast om te bepalen of de omstandigheden geschikt zijn voor verven. Het gaat dan om relatieve vochtigheid, luchttemperatuur, oppervlaktetemperatuur en dauwpunttemperatuur.

4. Stoftest

Test: Stoftest met kleefband

Reading: Kwantiteit en grootte van de stofpartikels

ISO: ISO 8502-3 (Test van het stof op stalen oppervlakken voorbereid voor verf)

Stof op gestraalde oppervlakken kan de adhesie van de coating beïnvloeden, wat leidt tot vroegtijdige fouten in de coating en een coatingfinish van mindere kwaliteit. De Stoftestkits met kleefband laten toe om de hoeveelheid en de grootte van de stofpartikels te meten op oppervlakken voorbereid voor verven.

Dust Assessment

5. Droge laagdikte

Test: Laagdiktemeter

Uitlezing: laagdikte

ISO: ISO 19840 (Meting van en aanvaardingscriteria voor de dikte van droge lagen op ruwe oppervlakken)

De droge laagdikte is wellicht een van de meest kritische metingen in de coatingindustrie. Het geeft vitale informatie omtrent de verwachte levensduur van de onderlaag en verzekert de overeenkomst met vele internationale standaarden. 

Dry Film Thickness-1
Dry Film Thickness-2
Dry Film Thickness

6. Gaatjes & porositeit

Test: Holidaytest

Uitlezing: Porositeit

ISO: ISO 29601 (Test van de porositeit in een droge laag)

Vroegtijdige corrosie van een onderlaag gebeurt gewoonlijk omwille van een fout in de coating. Een grote oorzaak is de aanwezigheid van fouten in de afgewerkte coating, wat we porositeit noemen. De Holidaytest wordt gebruikt om gaatjes te detecteren in een coating. Tijdens de test controleert men een elektrisch circuit om te kijken of de stroom doorvloeit en het elektrische circuit sluit. De Holidaytest merkt de kleinste foutjes in de coating op die niet zichtbaar zijn met het blote oog.

Pinhole-porosity-03
Pinhole-porosity-04
Pinhole-porosity-01
Pinhole-porosity-02

7. Adhesie

Test: Trekproef

Uitlezing: Numerieke waarde voor de adhesiesterkte

ISO: ISO 16276-1 (Test van en aanvaardingscriteria voor de adhesie/cohesie (breuksterkte) van een coating: trekproef)

Met een kleefmiddel maken we een testdolly vast aan de coating. De adhesietester bevat metalen veren die een trekkracht toepassen op de dolly terwijl de spanning wordt verhoogd. Wanneer de coating van het oppervlak wordt getrokken, toont een indicatie op de schaal de numerieke waarde van de adhesiesterkte. Een inspectie van het dolly-oppervlak is vereist om het succes te bepalen.

Adhesion-01
Adhesion-02
Adhesion-03
Adhesion-04
Adhesion-05
Adhesion-06
Adhesion-07