Close

Privacy Policy

Update Privacyverklaring 

Naar aanleiding van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU – ook General Data Protection Regulation of GDPR genoemd – die geldt sinds 25 mei 2018, hebben we onze privacyverklaring gereviseerd en aangepast wat gegevensbewaring betreft.
De manier waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken, verandert niet.
Onze privacyverklaring beschrijft uw rechten wat die gegevens betreft. Ook vindt u er contactgegevens van APAC die van pas komen bij eventuele vragen over de privacyverklaring en uw rechten hieromtrent.

PRIVACYVERKLARING

APAC Privacyverklaring
Versie 2.0
Deze verklaring werd het laatst aangepast op 16 september 2018.

1. OVER APAC

APAC vzw/asbl
Business Class Kantorenpark
Jan Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde

Onze website: http://apac-corrosion.be

Indien u vragen heeft over onze privacyverklaring of indien u ons wenst te bereiken, kan u ons contacteren via administration@apac-corrosion.be

2. UW PRIVACY

Tijdens onze contacten met u, vragen en gebruiken we persoonlijke informatie van u. Het gaat hier om gegevens die ons toelaten u te identificeren als individu zoals uw naam, uw e-mailadres of uw telefoonnummer.

Wij verbinden ons ertoe uw privacy te beschermen. We zullen uw persoonlijke informatie gebruiken volgens al de wetten en voorschriften die hiervoor van toepassing zijn en die handelen over gegevensbescherming en privacy, inclusief de GDPR van de EU.

2.1 Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonlijke informatie van:

• Bezoekers van onze website
• Klanten die onze producten of diensten aankopen

2.2 Dit document beschrijft:

• welke persoonlijke informatie we verzamelen;
• waarom we deze informatie verzamelen;
• hoe we deze informatie gebruiken;
• hoelang we de informatie bewaren en beveiligen;
• hoe u ons kan contacteren;
• uw rechten aangaande de persoonlijke informatie die we ontvangen, evenals uw rechten om die informatie te veranderen, te wissen en in te kijken.

3. BEZOEKERS VAN ONZE WEBSITE

Contact

Wanneer u als bezoeker contact met ons opneemt of een bericht stuurt, verzamelen we persoonlijke gegevens om op uw vraag te kunnen antwoorden. We bewaren deze gegevens voor onbepaalde duur maar we gebruiken deze gegevens niet voor marketingdoeleinden.

Cookies

Wanneer u contact met ons opneemt en/of een vraag stelt, kan u aanduiden of we uw naam, e-mailadres en website mogen opslaan in een cookie. We doen dit voor uw gebruiksgemak want zo moet u de volgende keer niet dezelfde informatie opgeven voor een nieuw antwoord. Deze cookies zijn één jaar geldig.

Indien u lid bent en inlogt op deze website, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u de browser weer sluit. Zodra u ingelogd bent, bewaren we enkele cookies aangaande inloggegevens en beeldschermopties.
Cookies met inloggegevens zijn 2 dagen geldig. Cookies met beeldschermopties blijven 1 jaar geldig. Als u ‘Onthoud mij’ selecteert, zal uw login 2 weken bewaard worden. Zodra u uitlogt, worden de cookies met logingegevens verwijderd.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten inhoud (embedded content) tonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om video’s, afbeeldingen of berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op dezelfde manier als de inhoud op die andere websites.

Deze websites verzamelen mogelijk informatie van u of gebruiken cookies. Ze gebruiken misschien ingesloten tracking van een derde partij en ze volgen mogelijk uw interactie met deze ingesloten inhoud, evenals de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analyses

We delen gegevens over onze bezoekers en hun surfgedrag met Google Analytics en Clicky. U kan hier lezen hoe Google Analytics en Clicky uw gegevens verwerken.
Google Analytics Naleving van GDPR tekst.
Clicky Naleving van GDPR tekst.

Met wie we uw gegevens delen

U kan dit opvragen via het aanvraagformulier voor persoonlijke gegevens. We delen uw gegevens met andere dienstverstrekkers die we inzetten voor andere diensten dan de hierboven vermelde providers.

SiteGround GDPR: Onze hostingdienst kan informatie vergaren om de goede werking en veiligheid van de website te garanderen. Het gaat hier niet om persoonlijke gegevens.

WordFence: Deze provider scant op eventuele schadelijke bots of bezoekers en beschermt de website-installatie tegen kwaadaardige aanvallen.

Dropbox: We maken back-ups van de website gedurende 90 dagen op onze Dropbox-servers. Na 90 dagen worden deze back-ups automatisch verwijderd.

Amazon: We maken back-ups van de website gedurende 90 dagen op onze Amazon-servers. Na 90 dagen worden deze back-ups automatisch verwijderd.

ManageWP: Deze plug-in helpt de website beheren en houdt alles up-to-date vanuit de centrale hub.

Gravatar: Deze dienst voorziet een afbeelding die verschijnt naast berichten, blogs, enz. van geregistreerde personen. Een anonieme string gecreëerd op basis van uw e-mailadres (ook hash genoemd) kan naar de Gravatar-dienst gestuurd worden indien u dit gebruikt.

Hoelang we uw gegevens bewaren

Wanneer u een vraag stelt, worden de daarmee geassocieerde metadata voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we u automatisch herkennen en kunnen we zorgen voor een logische follow-up in de reacties.

Voor gebruikers die zich op onze website registreren (indien van toepassing) kunnen we ook persoonlijke informatie opslaan in hun gebruikersprofiel. Elke gebruiker kan op elk moment zijn persoonlijke informatie bekijken, veranderen of verwijderen (de gebruikersnaam kan niet veranderd worden). Websitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

We bewaren gedurende 90 dagen back-ups van de website, waarna ze verwijderd worden en alle gegevens vernietigd worden.

Waar uw gegevens naar verstuurd worden

Wanneer een bezoeker contact met ons opneemt of een bericht stuurt, kan deze informatie nagekeken worden door een automatische spamdetectiedienst. Deze informatie wordt bewaard voor latere referenties op onze webserver. U kan dit opvragen via ons aanvraagformulier voor persoonlijke gegevens. Van de gegevens op onze webserver maken we back-ups op onze Amazon-servers in de EU en op Dropbox-servers in de VS. Na 90 dagen worden deze back-ups en alle gegevens automatisch vernietigd.

Welke rechten u hebt aangaande uw gegevens

Als u een account hebt op deze website of als u een vraag heeft gesteld, kan u om een exportbestand vragen van de persoonlijke gegevens die we van u hebben, inclusief alle informatie die u ons hebt gegeven. U kan ook steeds vragen om deze persoonlijke gegevens te wissen. Het gaat hier niet over gegevens die we moeten bewaren voor administratieve, juridische of veiligheidsdoeleinden.

Media

Als u als geregistreerd gebruiker afbeeldingen uploadt op de website, vermijdt u best afbeeldingen met locatiegegevens EXIF GPS. Bezoekers van deze website kunnen namelijk de afbeeldingen downloaden en de locatiegegevens bekijken.

4. KLANTEN & LEVERANCIERS

Wanneer u zich bij ons registreert, vragen we u mogelijk om enkele gegevens zoals:

• Uw naam
• Uw post- of leveringsadres
• Uw e-mailadres
• Uw telefoonnummer
• Uw functietitel of beroep

Indien u diensten aanvraagt, kunnen we uw informatie gebruiken om:

• op uw verzoek te reageren;
• u op de hoogte te houden van onze producten en diensten;
• uw aanvraag te verwerken;
• uw kredietrekening te beheren (indien van toepassing) inclusief kredietcontroles te doen;
• marktonderzoek uit te voeren;
• trends te publiceren en/of gebruiksvriendelijkheid en inhoud van onze website te verbeteren;
• te linken aan sociale media-sites en -diensten zoals bijvoorbeeld advertenties;
• u op de hoogte te houden van belangrijke wijzigingen of ontwikkelingen i.v.m. onze website of onze diensten;
• in te gaan op vragen;
• schadeclaims en verzekeringen te behandelen.

Wanneer u een e-mail naar ons stuurt of op een andere manier met ons communiceert, is het mogelijk dat we deze communicatie bijhouden. Soms zullen we u vragen om persoonlijke gegevens die relevant zijn in de respectievelijke situatie. Deze gegevens zorgen ervoor dat wij uw verzoek kunnen behandelen en op uw aanvragen kunnen reageren.

De wet schrijft voor dat we uw persoonlijke informatie slechts zolang mogen bewaren als nodig voor de doeleinden waarvoor we deze gebruiken. De precieze tijd dat we uw persoonlijke informatie bewaren wordt bepaald door enkele criteria zoals: de doeleinden waarvoor we uw info gebruiken, de gevoeligheid van de gegevens, het mogelijke risico op niet-geautoriseerd gebruik of vrijgave van de info en onze wettelijke verplichtingen en regelgeving.

5. BEVEILIGING

We verbinden ons ertoe de persoonlijke informatie die u ons bezorgt te beschermen. We nemen dan ook de nodige maatregelen om de informatie die u via onze website doorgeeft en de verzamelde en bewaarde informatie van onze leveranciers en klanten te beschermen.

Spijtig genoeg is de verzending van informatie via internet nooit 100% veilig. Hoewel we ons uiterste best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van de opgegeven informatie via onze website niet garanderen. Elke informatieoverdracht gebeurt op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, nemen we de nodige technische en organisatorische maatregelen om verlies, diefstal, niet-geautoriseerd gebruik, toegang of wijziging van uw persoonlijke gegevens te vermijden.

Als u een account heeft aangemaakt of zich geregistreerd hebt om online diensten te gebruiken, zijn uw accountdetails beschermd met een wachtwoord. Het is uw verantwoordelijkheid om vertrouwelijk om te gaan met uw wachtwoord en uit te loggen zodra uw websitebezoek erop zit.

Hoe we uw gegevens beveiligen

We doen er alles aan om uw gegevens veilig te bewaren en te beheren.

We updaten regelmatig onze

• Firewallsoftware
• Besturingssystemen van onze servers en computers
• Antivirusprogramma’s, definitiebestanden en database
• Webfiltersoftware
• Antispamsoftware
• IPS en applicatiecontrolesoftware

De gegevens worden bewaard op de beveiligde servers van APAC of een derde partij. We zullen nooit deze gegevens combineren met andere beschikbare persoonlijke gegevens.

Onze werknemers zijn op de hoogte van de veiligheidsprocedures en de nood aan degelijke beveiliging.

We installeren en updaten op al onze websites plug-ins die ons toelaten om de gegevens te beheren en te beveiligen.

We hebben een procedure ontwikkeld om onmiddellijk de betrokkene te informeren over de inbreuk op persoonsgegevens en om meteen de nodige actie te ondernemen om de schade te beperken.

Uw gegevens worden niet gedeeld met derde partijen. In sommige gevallen worden de gegevens intern gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en te behouden.

Uw persoonlijke gegevens beschermen

De verzending van informatie via internet is niet 100% veilig. Het risico is gebruikelijk op internet en niet eigen aan onze diensten. We kunnen de beveiliging van de gegevens die u aan onze diensten bezorgt (inclusief uw persoonlijke informatie) niet garanderen. Elke informatieoverdracht gebeurt op eigen risico.

Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen niet-geautoriseerde toegang tot uw wachtwoord en uw computerapparatuur. Zorg ervoor dat u steeds uitgelogd bent en dat u de browser sluit wanneer u klaar bent. Zo geeft u anderen geen toegang tot uw persoonlijke informatie, ook niet als u computerapparatuur deelt of een computer gebruikt op een publieke plek zoals een bibliotheek of een internetcafé.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen gegevens voor andere doeleinden dan degene die we in deze privacyverklaring beschrijven tenzij we vooraf uw toestemming hebben.

Vragen

We hopen dat deze privacyverklaring heeft verduidelijkt hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en wat uw rechten hieromtrent zijn. Als u vragen hebt die we hier nog niet besproken hebben, kan u ons contacteren op administration@apac-corrosion.be